Light golden Rlogo of Finnish AI Region (FAIR EDIH). In is written FAIR - FINNISH AI REGION, EDIH
European union flag wth blue background and golden stars.

Tekoälystä ja huipputeknologiasta vauhtia pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaan

Huipputeknologian hyödyntämisen haasteet koskettavat kaikenkokoisia yrityksiä, mutta korostuvat erityisesti alle 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä. 

Girl using VR goggles in colorful neon lights.

Kuva: Adobe Stock Photos

FAIR:in organisaatiot

Huipputeknologian hyödyntämisen haasteet koskettavat kaikenkokoisia yrityksiä, mutta korostuvat erityisesti alle 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Niissä etenkin tekoälyn päivittäisen käytön hyödyntämisessä ollaan usein vasta alkutaipaleella. 

Näitä haasteita halutaan ratkoa tulevassa pääkaupunkiseudun yhteisessä Finnish AI Region (FAIR) -innovaatiohubissa. Sen ensisijaisina kohdealueina ovat digitaaliset palvelut, älykaupungit sekä terveys. Tavoitteena on tasoittaa esteitä, jotka tällä hetkellä haittaavat tekoälyn laajamittaista käyttöönottoa alueen yrityksissä.

— FAIR auttaa pk-yrityksiä kehittämään tekoälypohjaisia innovaatioita markkinoitaviksi tuotteiksi ja tehostaa yritysten sisäisiä prosesseja tekoälyn avulla. Autamme yrityksiä tunnistamaan tekoälyn luomia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuemme niiden hyödyntämisessä. Samalla vahvistamme entisestään laajaa kansainvälistä asiantuntijaverkostoa, VTT:n liiketoiminta-alueen johtaja Erja Turunen kertoo.

Tavoitteena vaikuttavampia ratkaisuja ja nopeampia tuloksia

Huipputeknologian hyödyntämisen haasteet koskettavat kaikenkokoisia yrityksiä, mutta korostuvat erityisesti alle 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Niissä etenkin tekoälyn päivittäisen käytön hyödyntämisessä ollaan usein vasta alkutaipaleella. 

Näitä haasteita halutaan ratkoa tulevassa pääkaupunkiseudun yhteisessä Finnish AI Region (FAIR) -innovaatiohubissa. Sen ensisijaisina kohdealueina ovat digitaaliset palvelut, älykaupungit sekä terveys. Tavoitteena on tasoittaa esteitä, jotka tällä hetkellä haittaavat tekoälyn laajamittaista käyttöönottoa alueen yrityksissä.

— FAIR auttaa pk-yrityksiä kehittämään tekoälypohjaisia innovaatioita markkinoitaviksi tuotteiksi ja tehostaa yritysten sisäisiä prosesseja tekoälyn avulla. Autamme yrityksiä tunnistamaan tekoälyn luomia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuemme niiden hyödyntämisessä. Samalla vahvistamme entisestään laajaa kansainvälistä asiantuntijaverkostoa, VTT:n liiketoiminta-alueen johtaja Erja Turunen kertoo.

FAIR-innovaatiohubin palvelut jakautuvat neljään kategoriaan: kokeilualustoihin, rahoituksen tukeen, osaamisen kehittämiseen sekä innovaatioekosysteemin rakentamiseen ja verkostoitumisen tukemiseen. Innovaatiohubin palveluita tarjotaan yrityksille ensisijaisesti ilmaiseksi. FAIRin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.10.2022 ja ensimmäisen kolmen vuoden aikana se tukee yritysten digitalisoitumista yli kolmen miljoonan euron rahoituksella.

—  FAIR tulee merkittävästi tukemaan kansallista innovaatioympäristöä sekä edistämään tekoälyosaamista ja tekoälyn hyödyntämistä. Uuden innovaatiohubin tavoitteena on vahvistaa yliopistojen ja yritysten yhteistyötä sekä tukea tekoälyyn liittyvien ideoiden ja tulosten kulkua perustutkimuksesta sovelluksien kautta arkeemme”, kertoo Helsingin yliopiston dekaani Sasu Tarkoma.

Tyypillinen asiakas on toimintansa vakiinnuttanut pk-yritys

FAIR-innovaatiohubin tyypillinen asiakas tulee olemaan pk-yritys, joka on jo vakiinnuttanut toimintaansa omalla palvelualueellaan ja haluaa kehittää tekoälyä hyödyntävän tuotteen tai palvelun. Yrityksellä ei kuitenkaan itsellään ole vielä kyvykkyyttä tai keinoja validoida, toteuttaa, ylläpitää ja jatkokehittää uutta palvelua käytännössä.

Toinen tyypillinen asiakastyyppi voi olla yritys, joka aikoo hyödyntää markkinoilla olevaa tekoälyratkaisua omassa tuotannossaan, mutta jolla ei ole asiantuntemusta mahdollisten ratkaisujen vertailuun tai käyttöön ottamiseen. FAIRin tavoitteena on, että ensimmäisen kolmen vuoden aikana yli 100 pk-yritystä hyödyntäisi sen palvelutarjontaa.

— FAIR-innovaatiohubin toiminnan ydin vahvistaa asemaamme yhtenä Euroopan parhaista innovaatioympäristöistä. Teemme tätä määrätietoisesti luomalla edellytyksiä jo olemassa olevan yritystoiminnan kehittymiselle ja yhä kiinnostavampien työpaikkojen kasvulle. Samalla vahvistamme houkuttelevuuttamme korkean osaamisen työvoimalle,” toteaa Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Innovaatiohubin kohdistettu palvelutarjonta tulee mahdollistamaan nopeiden tulosten aikaansaamisen ja uusien tekoälyn mahdollistamien innovaatioiden käyttöönoton. Ratkaisutoimittajien ja kohdeyritysten kohtauttamisella luodaan tilaa myös täysin uusille tekoälyratkaisuille. Samalla vahvistetaan erityisesti pääkaupunkiseudun yritysten kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.

— Pääkaupunkiseutu on yksi maailman johtavista tekoälyn osaamisen keskittymistä ja yhteistyöllä voimme nostaa alueen yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan tähän osaamiseen ja testausmahdollisuuksiin,” kertoo Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Harri Paananen.

Tekoälyä hyödyntävät parhaiten ohjelmistoyritykset ja rakennusalan yritykset

Suomessa ohjelmistoyritykset ja rakennusalan yritykset kuuluvat tällä hetkellä vahvimpiin tekoälyn hyödyntäjiin. 

Pääkaupunkiseudulla korostuvat tekoälyn hyödyntäjinä myös erityisesti palveluyritykset. Lisäksi yli puolet terveydenhuoltosektorin startup-yrityksistä hyödyntää jo tekoälyä. FAIRin palvelutarjontaa keskitetäänkin näille sektoreille, sillä analyysien mukaan matka ratkaisusta toteutukseen on niillä lyhyempi kuin monella muulla sektorilla.

— Rakennusalan edelläkävijäyritykset ovat innokkaasti lähteneet soveltamaan tekoälyä esimerkiksi suunnittelun automatisoinnissa, rakennustyömaan reaaliaikaisen tilannekuvan saavuttamisessa tai rakennusten energiatehokkuuden optimoinnissa. Todellinen vaikuttavuus kuitenkin syntyy vasta kun saamme suuren massan eli pk-yritykset hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia”, kertoo KIRAHUBin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.

Innovaatiohubissa on mukana kattava kumppaniverkosto, joka varmistaa palvelun korkean laadun

Digitaaliset innovaatiohubit ovat osa Euroopan Unionin uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa ja auttavat yrityksiä kehittämään tuotteita, prosesseja tai palveluita digitaalisia teknologioita hyödyntäen. 

FAIR tukee yrityksiä erityisesti tekoälyyn, lisättyyn todellisuuteen sekä kyberturvallisuuteen liittyvissä osaamispalveluissa ja sen palveluiden laadun varmistaa vahva kumppanuus. FAIRin jäseninä ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien lisäksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Haaga-Helia, Metropolia, CSC, KIRAHub ja EIT Digital. 

Lisäksi FAIR toimii yhteistyössä Suomen tekoälykeskuksen kanssa. Sen myötä varmistetaan pääsy alan uusimpaan tutkimustietoon.

FAIR tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden Suomesta rahoitettavaksi valittujen hubien kanssa sekä luo vahvoja yhteistyösuhteita muihin eurooppalaisiin hubeihin. Tavoitteena on tarjota uusia kanavia ratkaisujen skaalaamiseen ja täältä puuttuvan osaamisen täydentämiseen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Asiakkaille tämä tarkoittaa myös entistä kattavampaa palveluportfoliota.

Jaa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu palveluihimme

Finnish AI Region tarjoaa asiantuntemusta tekoälyn, laajennetun todellisuuden, suurteholaskennan ja kyberturvallisuuden saralla. Palvelumme ovat ensisijaisesti maksuttomia asiakkaille.

Helsingin kaupungin uutinen aiheesta

Huipputeknologian hyödyntämisen haasteet koskettavat kaikenkokoisia yrityksiä, mutta korostuvat erityisesti alle 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä.
White logo of Finnish AI Region (FAIR EDIH). In is written FAIR - FINNISH AI REGION, EDIH
Euroopan unionin osarahoittama logo

Finnish AI Region
2022-2025.
Medialle

Seuraa somessa