Light golden Rlogo of Finnish AI Region (FAIR EDIH). In is written FAIR - FINNISH AI REGION, EDIH
European union flag wth blue background and golden stars.
FAIR:in organisaatiot

Finnish AI Region julkaisutoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. FAIR:in julkasutoimikunnan hyväksymät asiantuntijayhteisön tuottamat asiantuntija- ja tutkimusartikkelit ovat suunnattu ammattiyhteisöille, jotka soveltavat tietoa käytännön työssään. Artikkelit esittelevät FAIR:in toimintaa ja tuloksia, tutkimus- ja kehittämistyötä, asiakasyritysten toimintaa sekä asiantuntijoiden omia näkemyksiä nopeasti kehittyvän alan tulevaisuudesta.

Julkaisutoimikunta

Teemu Moilanen

Haaga-Helia's Teemu Moilanen portrait

päätoimittaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Martti Asikainen

Haaga-Helian viestinnän asiantuntija Martti Asikainen

koordinaattori / editori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Jussi Rantsi

Aalto and Helsinki University Jussi Rantsi portrait

asiantuntija
Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto

Vesa Heikkinen

asiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ella Niemi

julkaisueditori
Helsingin kaupunki

FAIR:in julkaisuprosessi

  • Artikkelin kirjoittaja lähettää julkaisuehdotuksensa ja tekstin luonnoksen julkaisukoordinaattorille sähköpostitse osoitteeseen martti.asikainen@haaga-helia.fi.
  • Julkaisukoordinaattori tuo tekstin koko julkaisutoimikunnan käsittelyyn, ja mikäli julkaisu hyväksytään, niin toimituskunta viimeistelee tekstin yhteistyössä kirjoittajan kanssa.
  • Lopuksi julkaisukoordinaattori tekee ehdotuksen julkaisukanavista, jonka jälkeen hän päättää ne yhdessä kirjoittajan kanssa. Päätoimittaja hyväksyy viimeistellyn julkaisun, ja julkaisukoordinaattori julkaisee tekstin sovituissa kanavissa.
  • Toimituskunta pyrkii levittämään julkaisua tarkoituksenmukaisiin viestintäkanaviin tavoitteenaan saada sisällölle mahdollisimman suuri näkyvyys julkaisun kohderyhmässä tai -ryhmissä.

FAIR:in julkaisukriteerit

Finnish AI Regionin korkeakoulusektorilla työskentelevän asiantuntijan tai asiantuntijoiden julkaiseman artikkelin voi ilmoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen tiedonkeruuseen, mikäli se täyttää seuraavat ehdot:

  • Ilmoitettava julkaisu on FAIR:in toimituskunnan hyväksymä.
  • Ilmoitettavaa julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa.
  • Tekijällä on työsuhde FAIR:in korkeakouluja edustaviin partneriorganisaatioihin.
  • Ilmoitettavalla julkaisulla on yhteys kirjoittajan työhön, ja se perustuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön.
  • Ilmoitettava julkaisu tarjoaa uutta tietoa. 

Suhde opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisukriteereihin

Finnish AI Region pyrkii tuottamaan julkaisuja, jotka täyttävätopetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tiedonkeruussa raportoitavien julkaisujen kriteerit. FAIR:in julkaisutoiminta tähtää ammattiyhteisölle suunnattuihin julkaisuihin (julkaisutyyppi D1). Eri julkaisutyypit ja niiden kriteerit kuvataan vuonna 2023 julkaistussa OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirjassa, joka löytyy osoitteesta: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=371307612.

White logo of Finnish AI Region (FAIR EDIH). In is written FAIR - FINNISH AI REGION, EDIH
Euroopan unionin osarahoittama logo

Finnish AI Region
2022-2025.
Medialle

Seuraa somessa