Light golden Rlogo of Finnish AI Region (FAIR EDIH). In is written FAIR - FINNISH AI REGION, EDIH
European union flag wth blue background and golden stars.
Nauha, jossa FAIR:in yhteistyökumppanien logot.

Mikä ihmeen EDIH?

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) ovat osa Euroopan unionin (EU) Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. EDIH:it toimivat yhteiskunnallisina digi-investointeina ja pk-yritysten palvelukeskuksina. Niiden tavoitteena on saada uusia teknologioita nykyistä laajemmin ja nopeammin yritysten ja julkisten palveluiden käyttöön.

Käytännössä EDIH:it ovat konsortioita, joiden pohja rakentuu olemassa olevista organisaatioista sekä sellaisesta toiminnasta, joka tukee konseptin mukaisia tavoitteita. Tyypillisesti konsortio on kokonaan uusi kumppanuusverkosto, joka tarjoaa myös uudenlaisia palvelukokonaisuuksia.

Euroopan laajuinen EDIH-verkosto mahdollistaa eurooppalaisille yrityksille liiketoimintaan sopivan palvelukokonaisuuden etsimisen koko EU:n alueelta. Vuosina 2021-2022 toteutetun korkeatasoisen kilpailun tuloksena EU-alueelle syntyi yhteensä 136 EDIH:iä, joista neljä toimii Suomessa.

Valinnat teki Euroopan komissio ulkoisten asiantuntijoiden tuella:

EDIH:ien keskeiset tehtävät

EDIH-keskukset auttavat yrityksiä parantamaan digitaalisuuttaan sekä uusia teknologioita hyödyntäviä liiketoiminta- ja tuotantoprosesseja, tuotteita tai palveluja tarjoamalla:

  • teknisen asiantuntemuksen ja testauksen saatavuutta sekä mahdollisuuksia testata konsepteja, innovaatioita ja prototyyppejä ennen investointeja
  • innovaatiopalveluja, kuten esimerkiksi rahoitusneuvontaa sekä koulutuksen ja osaamisen kehittämistarjontaa , jotka ovat keskeisiä onnistuneen digitalisaation kannalta
  • tukea ympäristökysymyksiin edistämällä kestävyyttä ja kiertotaloutta erityisesti uusien teknologioiden käyttöönoton kautta.

Lisää tietoa aiheesta

White logo of Finnish AI Region (FAIR EDIH). In is written FAIR - FINNISH AI REGION, EDIH
Euroopan unionin osarahoittama logo

Finnish AI Region
2022-2025.
Medialle

Seuraa somessa