Light golden Rlogo of Finnish AI Region (FAIR EDIH). In is written FAIR - FINNISH AI REGION, EDIH
European union flag wth blue background and golden stars.
Nauha, jossa FAIR:in yhteistyökumppanien logot.

FAIR:ssa me olemme sitoutuneet kiihdyttämään yritysten vihreää ja digitaalista muutosta tavalla, joka yhdistää ekologisen kestävyyden, taloudellisen tehokkuuden ja sosiaalisen vastuullisuuden. Teemme tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa, yhdistäen akateemisen maailman uusimman tiedon ja yritysten käytännön tarpeet innovatiiviseksi voimavaraksi. 

Ekosysteemimme hyödyntäminen nopeuttaa uusien teknologioiden käyttöönottoa ja tehostaa niiden hyödyntämistä. Kumppanuusohjelmamme avulla saavutamme entistä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa yhteistyötä, joka synnyttää konkreettisia tuloksia. Haluamme olla mukana luomassa hyötyjä, joista koko yhteisö ja yhteiskunta pääsee osallisiksi. 

Kumppanuusohjelma

Kumppanuusohjelma mahdollistaa tehokkaamman ja vaikuttavamman yhteistyön, joka tuottaa nopeampia tuloksia.

TARKOITUKSEMME

FAIR:issa tavoitteenamme on luoda dynaaminen ekosysteemi, joka edistää teknologian omaksumista ja käyttöönottoa yrityksissä. Haluamme pysyä jatkuvasti teknologisten innovaatioiden, huippututkimuksen ja osaavan työvoiman kehityksen kärjessä. Meidän missiomme on kiihdyttää uudenlaisten innovaatioiden kehitystä erityisesti digitaalisen palvelusektorin, terveydenhuollon ja älykkäiden kaupunkien alueille. Yhdistämällä eri toimijat synnytämme positiivisia vaikutuksia niin kansantalouteen kuin koko Euroopan unionin talousalueena. FAIR:n kautta luomme uusia mahdollisuuksia ja kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

PARTNERIMME

FAIR:n associated partnerit ovat alansa kärkiorganisaatioita, jotka hyödyntävät aktiivisesti muun muassa tekoälyä, laajennettua todellisuutta (XR), kyberturvallisuutta ja korkean suorituskyvyn laskentaa. FAIR tekee tiivistä yhteistyötä näiden kumppaneiden kanssa kehittääkseen palveluitaan ja vahvistaakseen paikallisia ekosysteemejä.

FAIR:in yhteistyökumppanit tunnistavat ja arvostavat toimivan ekosysteemin merkitystä tekoälyn ja muiden edistyksellisten teknologioiden alueilla sekä näkevät niiden potentiaalin taloudellisen kasvun ja innovaatioiden vauhdittajina. FAIR:n kumppanuusohjelma edistää uusien teknologioiden integraatiota ja soveltamista, tukien samalla laajempaa taloudellista ja teknologista kehitystä.

HYÖDYT

Yhteistyökumppanit ovat FAIR:in toiminnan ytimessä ja auttavat sitä rakentamaan ja ylläpitämään vaikuttavaa, uusiin teknologioihin keskittyvää ekosysteemiä:

  1. Yhteistyökumppanit mahdollistavat ekosysteemin tehokkaan työskentelyn, joka liittyy tekniseen asiantuntemukseen, tutkimustyöhön, ratkaisujen kehittämiseen, pilottiprojekteihin, markkinoiden kehittymiseen ja koulutukseen.
  2. Yhteistyökumppanit saavat eturivin paikan, mitä tulee uusiin suomalaisiin innovaatioihin, mahdollisuuden kasvattaa asiakaskuntaansa, osallistua FAIR:in palveluiden kehittämiseen, tapahtumiin ja työpajoihin sekä suoran pääsyn alan viimeisimpiin ratkaisuihin.
  3. FAIR ja sen yhteistyökumppanit käyvät aktiivista vuoropuhelua varmistaakseen hyödyllisen ja sujuvan yhteistyön toimivuuden ja jatkuvuuden.
White logo of Finnish AI Region (FAIR EDIH). In is written FAIR - FINNISH AI REGION, EDIH
Euroopan unionin osarahoittama logo

Finnish AI Region
2022-2025.
Medialle

Seuraa somessa