Light golden Rlogo of Finnish AI Region (FAIR EDIH). In is written FAIR - FINNISH AI REGION, EDIH
European union flag wth blue background and golden stars.

FAIR: Tekoälyyn perustuva maisterintutkielma tai ylemmän tason opinnäytetyö vauhdittamaan yrityksesi menestystä

Mitäpä jos Finnish AI Region (FAIR) tarjoaisi rahoitusta maisterintutkielmaprojektille tai ylemmän tason opinnäytetyölle, joka hyödyttäisi suoraan pk-yrityksenne toimintaa? Samalla pääsisitte myös tutustumaan pian valmistuvaan tekoälyasiantuntijaan.

Picture of young adorable girl wearing sweater and cap, standing isolated over pink neon background, looking at camera with charming happy smile, keeping her hands behind his head, expresses happyness
Nauha, jossa FAIR:in yhteistyökumppanien logot.

Onko pk-yrityksellänne tarvetta selvittää, miten voitaisiin toteuttaa LLM-teknologiaa hyödyntäviä toimintoja, kuten kuvantunnistusta, poikkeavuuksien havaitsemista ja prosessiautomatisointia tekoälyn avulla?

Tai ehkä yrityksenne hyötyisi nykyisen tekoälyratkaisunne arvioinnista ja hienosäädöstä? Ehkä teitä kiinnostaa virtuaalitodellisuuden tai suurteholaskennan integroiminen tekoälysovellukseenne?

Mitäpä jos Finnish AI Region (FAIR) tarjoaisi rahoitusta maisterintutkielmaprojektille tai ylemmän tason opinnäytetyölle, joka hyödyttäisi suoraan pk-yritystänne? Samalla pääsisitte myös tutustumaan valmistuvaan tekoälyasiantuntijaan.

Toimittakaa meille ideoitanne maisterintutkielman tai opinnäytetyön aiheista, jotka voisivat suoraan tukea pk-yrityksenne menestystä. Lähettäkää yksi tai useampi ehdotus 31.3.2024 mennessä osoitteeseen jussi.rantsi@aalto.fi otsikolla ”THESIS CALL”, ja sisällyttäkään ehdotuksenne lisäksi myös nimenne ja yrityksenne nimi sähköpostiviestiin.

FAIR arvioi ideat niiden soveltuvuuden perusteella ja parhaat valitaan toteutettavaksi FAIR:in tukemina. Toteutukseen osallistuvat tahot ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. FAIR on Euroopan komission, Business Finlandin ja Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston rahoittama.

Tutustu myös muihin maksuttomiin palveluihimme osoitteessa: https://www.fairedih.fi.

White logo of Finnish AI Region (FAIR EDIH). In is written FAIR - FINNISH AI REGION, EDIH
Euroopan unionin osarahoittama logo

Finnish AI Region
2022-2025.
Media contacts

Follow us on social media