Light golden Rlogo of Finnish AI Region (FAIR EDIH). In is written FAIR - FINNISH AI REGION, EDIH
European union flag wth blue background and golden stars.
Nauha, jossa FAIR:in yhteistyökumppanien logot.

Konseptien ja ratkaisujen kehittäminen

Finnish AI Region tukee sinua konseptien ja ratkaisujen kehittämisessä. Palveluvalikoimastamme löytyy niin konsultointi- ja neuvontapalveluita, yhteiskehittämisen työpajoja, hackathoneja opiskelijaprojekteja kuin kiinteistö- ja rakennusalan tekoälykiihdyttämöitä. Tutustu tarkemmin konseptien ja ratkaisujen kehittämisen esimerkkeihin alapuolelta.

Konseptien ja ratkaisujen kehittämispalvelut

Digitaalisen liiketoiminnan konsultointi

FAIR tarjoaa neuvontapalveluja digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen useasta eri näkökulmasta. Tällaisia ovat esimerkiksi digitalisaation tiekartoitustuki, uusien tekoälyyn perustuvien ratkaisujen ja palveluiden liiketoimintamallinnuksen tuki, käyttäjäkeskeinen liiketoiminnan kehittämisen tuki, tietohallinnon suunnittelun tuki, tekoälyn luotettavuuden arviointi,, keskustelu alan tutkijan kanssa sekä taloushallinnon robotisoitu prosessiautomaatio

Suurteholaskentaan liittyvä neuvonta

FAIR tarjoaa neuvontaa ja konsultointia suurteholaskentaan ja supertietokoneen käyttöön. Suurteholaskentaa käytetään tekoälyn ja koneoppimisen algoritmeihin, jotka vaativat suuria määriä dataa ja laskentaresursseja.

Yhteiskehittämisen työpajat

Yhteiskehittämisen työpaja FAIR tarjoaa yhteiskehittämisen työpajoja, joissa hyödynnetään yliopistojen asiantuntijuutta ja opiskelijaresursseja palvelujen, tuotteiden tai prosessien kehittämiseen. Työpajojen tarkoituksena on auttaa yrityksiä löytämään uusia näkökulmia, ideoita ja ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen. 

Hackathonit

FAIR tarjoaa mahdollisuuden osallistua hackathoneihin. Hackathon on tapahtuma, jossa ihmiset työskentelevät yhdessä nopeasti ja luovasti jonkin ongelman tai haasteen ratkaisemiseksi. Hackathonin tarkoituksena on luoda konsepti, proof-of-concept (PoC) toimivasta ohjelmistosta sekä dokumentaatio raportin/ja tai videon muodossa.  Itse hackathon kestää päivän, mutta koko prosessi määrittelyineen ja dokumentoineen kestää noin kaksi kuukautta.

Opiskelijaprojektit

FAIR tarjoaa yrityksille mahdollisuutta tilata yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoilta opinnäytetöitä, jotka voivat tuoda yritykselle uusia näkökulmia, ratkaisuja ja kontakteja. Työn aiheiksi sopivat esimerkiksi erilaiset suunnittelu-, kehitys- tai tutkimushankkeet. Yritys voi myös saada arvokasta tietoa opiskelijoiden osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista rekrytointia varten.

Kiinteistö- ja rakennusalan tekoälykiihdyttämöt

FAIR tarjoaa subventoidun hinnan KIRAHubin rakennetun ympäristön tekoälykiihdyttämöön osallistumiseen. Kyseessä on ohjelma, joka tukee kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä ja organisaatioita hyödyntämään tekoälyä ja digitaalisia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämisessä.

Co-funded by European union logo. In logo you can see blue flag with starts and the text mention earlier.
White logo of Finnish AI Region (FAIR EDIH). In is written FAIR - FINNISH AI REGION, EDIH

Finnish AI Region 2022-2025.
Medialle

Seuraa meitä somessa