Light golden Rlogo of Finnish AI Region (FAIR EDIH). In is written FAIR - FINNISH AI REGION, EDIH
European union flag wth blue background and golden stars.
Nauha, jossa FAIR:in yhteistyökumppanien logot.

Kokeilut ja testausalustat

Finnish AI Region tarjoaa monipuolisia kokeilu- ja testausalustoja, jotka mahdollistavat nopeiden prototyyppien luomisen uusista digitaalisista palveluista sekä tekoälysovellusten demottamisen ja testaamisen. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden testata tuotteita ja palveluja todellisessa ympäristössä Helsingin, Espoon ja Vantaan testbed-alustoilla, 5G/NextG-verkossa sekä hyödyntää ilmanlaatuun liittyvää dataa. 

 

Nopeat prototyypit

Prototyyppi uudesta digitaalisesta palvelusta: FAIR tarjoaa mahdollisuuden tehdä uudesta digipalvelun ideasta prototyyppi. Prototyypin tekeminen on prosessi, jossa palvelusta ja sen käyttöliittymästä luodaan visuaalinen malli, jota voidaan testata ja arvioida käyttäjien kanssa.

Konseptin todentaminen: FAIR tarjoaa mahdollisuuden lähteä todentamaan tekoälyyn, esineiden internetiin ja digitaaliseen muotoiluun, robotiikkaan, automaatioon ja ohjelmointiin liittyvien prototyypin toimivuutta. Konseptin todentamisen tarkoituksena on vakuuttaa sidosryhmät, kuten asiakkaat, rahoittajat, kumppanit tai johdossa siitä, että idea on kannattava, hyödyllinen ja toteuttamiskelpoinen.

Data Center Engineer, Young man holding digital tablet standing

Kokeilut

Tekoälysovellusten demot ja testit

FAIR tarjoaa mahdollisuuden päästä kokeilemaan ja testaamaan erilaisia tekoälysovelluksia laboratorio-olosuhteissa tai todellisissa ympäristöissä.

Ihmisen ja tekoälyn välisen interaktion testaus

FAIR avaa ovet Vuorovaikutuslaboratorioon, joka on innovatiivinen tutkimusympäristö, jossa tarkastellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja niissä ilmeneviä tunnereaktioita tunnetekoälyn ja psykofysiologisen mittauksen avulla.

Laajennetun todellisuuden kokeilut

FAIR tarjoaa mahdollisuuden vierailla näyttelytilassa, jossa voit kokea laajennettua todellisuutta (XR) ja kokeilla erilaisia XR-laitteita ja -sovelluksia. 

Testialustat: todellinen data ja todellinen ympäristö

Helsingin testbed-alustat

FAIR tarjoaa mahdollisuuden päästä testaamaan tuotetta tai palvelua Helsingissä todellisessa ympäristössä koulutuksen, älyliikenteen, rakennetun ympäristön, kiertotalouden sekä terveyden ja hyvinvoinnin alalla.

Espoon testbed

FAIR tarjoaa mahdollisuuden päästä testaamaan tuotetta tai palvelua Espoossa todellisessa ympäristössä koulutuksen, älykaupungin, kiertotalouden sekä kestävän kehityksen alalla.

Vantaan testbed

FAIR tarjoaa mahdollisuuden päästä testaamaan tuotetta tai palvelua Vantaalla todellisessa tai virtuaalisessa ympäristössä urbaanin ruoan, rakennetun ympäristön ja koulutuksen alalla.

Supertietokone LUMI: Try & Buy-projekti

Yritys voi kokeilla LUMI-supertietokoneen sopivuutta käyttötarkoitukseensa. Try&Buyssa yritykselle luodaan LUMI-projekti, johon saa käyttäjätunnukset kahdelle käyttäjälle. Projekti saa käyttöönsä CPU-, GPU-, ja tallennusresursseja sekä CSC:n asiantuntijatukea testauskäyttöön. Testiprojektin jälkeen yrityksellä on mahdollista jatkaa LUMI:n käyttöä tekemällä käyttösopimuksen  CSC:n kanssa.

5G/NextG-verkko

FAIR tarjoaa mahdollisuuden testata ja simuloida palveluja langattoman ja Internet-viestinnän tutkimus- ja koeympäristössä.

Ilmanlaatu

FAIR tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää ilmanlaatuun liittyvää dataa. MegaSense-järjestelmän avulla voidaan tarjota tietoa useilla eri tasoilla kaupunki- ja aluetasoilta henkilökohtaiseen altistumiseen saastumiselle.

Teollinen internet

FAIR tarjoaa mahdollisuuden osallistua teollisen internetin yhteistyöalustalle, jossa voi innovoida ja luoda yhdessä älykkäitä, toisiinsa yhteydessä olevia tuotteita ja palveluita. Tarjolla on fyysisiä laboratorioita ja virtuaalisia tiloja.

Älykaupunkikehitys ja kiinteistöala

FAIR tarjoaa yrityksille mahdollisuuden esitellä ja testata älykaupunkeihin suunniteltuja digitaalisia innovaatioita, joiden avulla kaupunkiympäristöä voi parantaa. Urban3 on rakennettu ympäristön ja älykaupunkitoimijoiden kohtaamispaikaksi, jonka tarkoituksena on edistää niiden välistä yhteistyötä ja lisätä tietoisuutta innovatiivisista ratkaisuista.

Co-funded by European union logo. In logo you can see blue flag with starts and the text mention earlier.
White logo of Finnish AI Region (FAIR EDIH). In is written FAIR - FINNISH AI REGION, EDIH

Finnish AI Region 2022-2025.
Medialle

Seuraa meitä somessa